Verbindend Communiceren

“Verbindend communiceren is een manier van contact met als uitgangspunt: ‘Ik wil weten wat er in mezelf én in jou leeft’.

 

Altijd aardig zijn, of trouw blijven aan je eigen behoefte?

Natuurlijk is er niets mis met aardig zijn. Het geeft een fantastisch gevoel om iets voor een ander te doen en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van andere mensen. Stel je een wereld voor waarin mensen elkaar,  zowel privé als op het werk, op een heldere en respectvolle manier vertellen wat ze nodig hebben. Weten wat er in jezelf en in de ander leeft. Dat is synergie in plaats van conflict en win-win in plaats van compromis.

Vaak missen we echter de kennis en vaardigheden om onszelf op zo’n manier uit te drukken en naar anderen te luisteren. Dat vraagt om een vorm van communicatie waarin we onze verantwoordelijkheid nemen voor onze behoeftes en de intentie hebben om te willen verbinden met de ander. Kortom, Verbindende Communicatie.

Verbindende Communicatie
Verbindende Communicatie is gebaseerd op ‘Geweldloze communicatie’, dat ontwikkeld is door Marshall B. Rosenberg. Hij heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het onderzoeken waarom wij – mensen die vriendschap, zorg en vrede lijken te waarderen – zoveel geweld en conflicten creëren. We hebben een ‘taalprobleem’, omdat we getraind en opgevoed werden in een taal die ons leert om te analyseren en te veroordelen en die ons wegleidt van onze behoeftes.

  

Herkenbaar?

 • Je doet altijd je best om aan de verwachtingen van anderen te voldoen.
 • Je voelt je verantwoordelijk voor hoe de ander zich voelt.
 • Je vindt het belangrijk om aardig gevonden te worden.
 • Je kiest vaak voor de ‘lieve vrede’.
 • Mensen horen iets anders dan hoe jij het had bedoeld.
 • Je kiest voor de slachtofferrol als het gesprek spannend wordt.
 • Je kunt moeilijk ‘nee’ zeggen en/of ‘nee’ horen.

Het doel van verbindend communiceren is je bewust te maken van de manier waarop je communiceert. Verbindend communiceren helpt je om stevig in het leven te staan, om helder te zeggen wat je wilt én duidelijk te horen waar het de ander om gaat. Dit vergroot de kans om respectvol en assertief te bereiken wat je wilt.

 

Van basis naar bewust bekwaam
De opbouw van de trainingen biedt stap voor stap verdieping in het verbindend communiceren. Het begint met de kennismakingsworkshop of basistraining. Daarna kun je kiezen voor een vervolgtraining.

 

Kennismakingsworkshop Verbindend Communiceren

De workshop is een korte en praktische kennismaking met het model van ‘Geweldloze communicatie’. Aan de hand van een eigen gekozen alledaagse praktijksituatie wordt je je bewust van jouw communicatie met je omgeving. Je leert hoe je op een respectvolle en heldere manier kunt aangeven wat er in je leeft en wat jij nodig hebt om jouw leven aangenamer en leuker te maken.

Agenda

Klik hier voor trainingsdata en tijdstippen.

 

Basistraining Verbindend Communiceren

Voor wie de Kennismakingsworkshop heeft gevolgd en toe is aan de volgende stap, of voor wie verbindend communiceren in de praktijk wil gaan oefenen.

In de kennismakingsworkshop ligt de nadruk vooral op de bewustwording van je eigen behoeftes en de manier waarop je met je omgeving communiceert. In de basistraining komt er een tweede dimensie bij: de bewustwording van de behoefte en communicatie van de ander.

Tijdens de training is er veel ruimte voor de praktijk. Er zitten twee weken tussen de trainingsdagen waardoor je veel gelegenheid hebt om te oefenen.

Na het volgen van de basistraining kun je:

 • In verbinding blijven met jezelf en de ander, ook als het spannend wordt.
 • Op een heldere manier aangeven wat belangrijk voor je is, met respect voor de ander.
 • Bij de kern blijven in gesprekken.
 • De zwakte van het spel ‘wie heeft er gelijk’ doorgronden.
 • De kracht van de verbinding ervaren door win-win.
 • Begrijpen wat mensen met een ‘grote mond’ écht willen vertellen (dat is vaak wat anders dan je ze hoort zeggen).

De basistraining ‘Verbindend Communiceren’ is een training voor mensen die een begin willen maken met een andere manier van communiceren. Met hun omgeving én met zichzelf.

Agenda

Klik hier voor trainingsdata en tijdstippen.

 

Vervolgtraining
De basistraining heb je ervaren en je wilt verbindend communiceren verder integreren in je dagelijks leven.  Je bent in de praktijk aan het oefenen en je wordt je steeds meer bewust van je eigen behoeftes en die van de ander. Je weet hoe je daarin de verbinding kan maken zodat er een win-win situatie kan ontstaan.

Tegelijk merk je dat er in de praktijk situaties zijn waarin het nog spannend is om verbindend te communiceren. De vervolgtraining is bedoeld om verbindend communiceren nog verder in je leven te integreren, zodat je de stap kunt zetten van ‘bewust bekwaam’ naar ‘onbewust bekwaam’.

Na het volgen van de vervolgtraining kun je:

 • Sneller helder krijgen waar het de ander écht om gaat.
 • Nog natuurlijker empathie toepassen.
 • Makkelijker je gevoelens herkennen en benoemen en weet je hoe je daar in spannende situaties in verbinding met de ander mee om kunt gaan.
 • Omgaan met emoties van anderen.
 • Echt eerlijk zijn zonder te (ver)oordelen.

De vervolgtraining is een training voor mensen die hun eerste kennis van ‘Verbindend Communiceren’ willen verdiepen en verbreden.

De training bestaat uit tien dagdelen verdeeld over een periode van vier maanden waardoor je tussen de trainingsdagen veel kunt oefenen. In de periode tussen de trainingsdagen werk je met een buddy uit de groep en voer je een-op-een coachingsgesprekken met de trainer.

Agenda

Klik hier voor trainingsdata en tijdstippen.

Share Button

Copyright © 2015 Marco Salentijn. Alle rechten voorbehouden.